Чи потрібна наша партія підприємцям

Ігор Cоколик,

голова виконкому Івано-Франківської обласної організації "Європейської партії України"

Жодна політична організація в сучасних умовах не буде дієздатна, якщо в її лавах не буде підприємців. Людей, які можуть підтримати партію матеріально і фінансово. Особливо, якщо ця партія нова.
Але ми повинні зрозуміти, що будь-який підприємець, який своєю працею і розумом, переважно за власні кошти, організував свій бізнес не захоче допомагати партії якщо не буде бачити її потреби, в тому числі і для свого бізнесу.
В Україні займатись бізнесом не так просто. Починаючи з отримання дозволів і закінчуючи податковим пресом підприємництво практично загнуто в глухий кут. Особливо малий і середній бізнес. Особливо в період економічної і фінансової кризи. Фактично увесь тягар податкового тиску направлений зараз на невеликі підприємства і приватний бізнес. Якщо в Європі існують значні податкові пільги і фінансові механізми підтримки і розвитку приватного малого бізнесу, то в Україні все навпаки. Промислові лобі, так звані фінансово-промислові групи фактично використовують державну владу для свого збагачення, для поглинання під себе менших підприємців. Аналогічна ситуація і в кредитній політиці держави. Банки не фінансують підприємницьку діяльність малого і середнього бізнесу, вони просто викачують з них непомірно великі відсотки і фінансові ресурси. Така ситуація загрожує монополізації усіх сфер підприємництва. Сьогодні малий і середній бізнес не думає про розвиток свого підприємництва, а виключно про збереження свого бізнесу і уникнення банкрутства.
Чим же наша політична сила - «Європейська партія України» може привернути увагу таких підприємців.?
Вважаю, що такі причини існують.
По-перше, для реалізації справедливого розподілу ресурсів і капіталу, формування бюджету розвитку, виведення з тіні прибутків і заробітних плат, впровадження нормального конкурентного середовища для бізнесу наша партія вимагає прийняття єдиних і незмінних правил для ефективного господарювання усіх суб’єктів підприємництва від дрібних підприємців до міжнародних корпорацій, що здійснюють підприємницьку діяльність в Україні. 
Для цього ми вже запропонували новий Податковий кодекс.
В ньому чітко і справедливо розподілено податковий тягар.

Наприклад, сьогодні галузі з високим рівнем доданої вартості, тобто галузі, що орієнтовані на кінцеве споживання, мають завеликий податковий тиск. Галузі добувної промисловості, що працюють на експорт, практично не сплачують податків. 
Вихід із ситуації: 
а) зниження податкового тягаря на фонд оплати праці шляхом введення єдиного соціального збору (він буде адмініструватися пенсійним фондом і його ставка буде змінюватись щорічно і встановлюватись законом про державний бюджет). 
б) Зниження податкового тягаря на бізнес, що працює на кінцевого споживача через зниження ПДВ та податку на прибуток
в) повернення державі природної ренти. Корисні копалини є власністю народу, отже прибутки від видобування корисних копалин має отримувати народ через стягнення в дохід держави природної ренти. Тобто власники добуваючих компаній (газ, нафта, залізна руда і таке інше) мають сплачувати рентні платежі, які встановлюються відповідно до цін на природні ресурси на світових біржах та держава має вилучати у них надприбутки через обмеження рентабельності, наприклад у 20%. Крім того введення ПДВ односторонньої дії позбавить державу від необхідності повертати ПДВ експортерам сировини.

По-друге. Правильно побудована податкова служба. Необхідно унормувати відносини між платниками податків та державою саме в Податкову кодексі. Необхідно паралельно з Податковим кодексом прийняти нову редакцію закону Про податкову службу. «Європейська партія України» вимагає запровадити чітку та зрозумілу процедуру проведення перевірок – позапланові перевірки тільки за рішенням суду, чітку процедуру притягнення до відповідальності – тільки через рішення суду, чіткий перелік правопорушень в податковій сфері та розмір штрафів. Все це необхідно забезпечити чітким механізмом сплати податків із зрозумілими правами та обов’язками платників податків та податківців і дієвою процедурою притягнення податківців до відповідальності.

По-третє. Інноваційно-інвестиційна модель економіки. Уряд вважає, що надання пільг зі сплати ПДВ та податку на прибуток підприємств, реанімація вільних економічних зон та технопарків призведе до збільшення інвестиційної активності підприємств. Однак, введення цієї системи дасть можливість отримувати надприбутки бізнесу, наближеному до влади, а державний бюджет недоотримає мільярди гривен. В подальшому це призведе до руйнації ринкового середовища – проурядові підприємства завдяки пільгам отримують додаткові конкурентні переваги і, як наслідок, поступово знищать середній бізнес, який не буде мати доступу до пільг. Все це вже зараз видно на прикладі ситуації з м’ясом – відновлення пільг з імпорту м’яса деяким підприємствам з Донбасу призвело до падіння цін на м’ясну сировину та загрозу банкрутства тисяч селян-виробників м’яса. Тому наша партія пропонує відмовитись від податкових пільг як засобу стимулювання інвестицій та інновацій і, в якості альтернативи, реформувати систему амортизації. Ставки амортизації необхідно кардинально підвищити – в два-пять разів. Це призведе до того, що всі без винятків підприємства, а не тільки обрані урядом, отримають стимул до модернізації основних фондів. Паралельне запровадження залікового податку на основні фонди (як аналогу податку на нерухомість для фізичних осіб) призведе до того, що податкова політика держави буде стимулювати підприємства збільшувати інвестиції та підвищувати рентабельність виробництва: ті, хто інвестує і не має збитків будуть сплачувати менші податки.
По-четверте, наша партія ні за яких обставин не підтримає ідею про скасування спрощеної системи оподаткування та фіксованого сільськогосподарського податку. Ми переконані, що спрощену систему необхідно не тільки зберегти, але й привести до вимог сучасності. Поряд з деяким збільшення ставок оподаткування необхідно значно збільшити вимоги до оборотів. Підприємство з оборотом до 1 млн. грн. на рік повинно мати можливість перебувати на спрощеній системі оподаткування. Фермери, середні сільськогосподарські підприємства мають сплачувати виключно єдиний сільгоспподаток.  

І останнє, підприємці повинні зрозуміти просту істину. Без їхньої активної участі у політичному процесі, без підтримки тих партій, які реально хочуть змінити ситуацію в економічній сфері, запровадити європейські принципи підтримки та стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, запровадити державні гарантії та пільгове кредитування для вітчизняного підприємництва у них не буде майбутнього, їх поглинуть великі міжнародні корпорації. Тому наша партія пропонує об’єднати зусилля малого і середнього бізнесу, надати йому політичну підтримку та захистити від свавілля бюрократично-олігархічної державної влади. Спільно ми зможемо перемогти не лише на виборах, а й в свідомості наших громадян, що європейський вибір – єдиний і вірний шлях для нашої країни.