Виборча застава є порушенням прав людини

Народний депутат України, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук звернувся до Європейського суду з прав людини із заявою стосовно порушення з боку держави у зв’язку із прийняттям нового Закону «Про вибори народних депутатів України». 

Зокрема Микола Катеринчук вважає, що «запровадження цим законом значного розміру виборчої застави є порушенням права на вільні вибори, гарантованого статтею 3 Протоколу № 1 до Конвенції з прав людини». «Наявність механізму неповернення застави кандидатам, зареєстрованим в одномандатних округах, окрім тих, хто обраний депутатом, є фактично «платою за участь у балотуванні», оскільки кошти спрямовуються до Державного бюджету. У такий спосіб влада намагається покращити свій фінансовий стан за рахунок громадян, які прагнуть реалізувати своє конституційне право на балотування у виборах», - стверджує заявник. Микола Катеринчук також вважає, що «надмірний розмір виборчої застави і неповернення її кандидатам є дискримінацією за майновою ознакою, що становить порушення статті 14 Конвенції з прав людини». 

У своїй заяві Микола Катеринчук просить Європейський суд в порядку пункту 41 Регламенту Суду надати пріоритет його заяві у зв’язку із наближенням парламентських виборів 2012 року.

«Практика Європейського суду в аналогічних справах свідчить про доволі швидкий розгляд та вирішення подібних спорів. Зокрема у 2009 році Суд протягом кількох місяців після внесення змін до Виборчого кодексу Молдови розглянув справу «Тенасє та Кіртоаке проти Молдови» і встановив порушення з боку держави напередодні виборів у цій країні»,- додав народний депутат.

Прес-служба
Європейської партії України