освіта

Магістратура за напрямком “Міжнародні відносини” – Вища Школа Менеджменту, Варшава


Програма “Європейська освіта” та Вища Школа Менеджменту, м. Варшава оголошують набір студентів у магістратуру за напрямком “Міжнародні відносини”
Магістратура за напрямком “Міжнародні відносини” – 4 семестри, стаціонар та заочна форми, вартість року навчання – 3600 pln (близько 8700,00 грн).
Основні вимоги до студентів з України: 
завершена освіта рівня бакалавр або магістр за напрямками: міжнародні відносини, економіка, політологія, соціологія, журналістика, культурознавство, філологія;
наявність дійсного закордонного паспорту станом на 15.08.2010 року;
проходження базового курсу польської мови до моменту відїзду на навчання (початок навчання – 01 жовтня 2010 року)
Перелік дисциплін, що вивчаються протягом навчання у магістратурі (в дужках вказано семестр, у якому вивчається дисципліна):
Теорія міжнародних відносин (1)
Економіка розвитку (1)
Міжнародна безпека (1)
Міжнародний захист прав людини (1)
Міжнародна політика (1)
Міжнародна охорона середовища (2)
Міжнародні фінансові ринки (2)
Міжнародні господарські трансакції (2)
Глобалізація та регіоналізація (3)
Міжнародні прогнозування та моделювання (3)
Господарське право Європейського Союзу (4)
Спеціальні предмети (2, 3, 4)
Магістерські семінари (2, 3, 4)


Магістратура за кордоном: додаткові вступні кампанії за обраними напрямками.

Програма "Європейська освіта" у співпраці з партнерськими ВНЗ за кордоном оголошує додатковий набір на навчання на освітньому рівні "Магістр" за наступними напрямками та спеціальностями:

Вища Школа Економіки,м. Бидгощ (WSG):

Напрямок: туризм та рекреація
спеціальності: 
управління в готельному бізнесі та гастрономії
фізична культура та управління спортом
подвійний диплом Master of Tourism and Development

Напрямок: Економіка
Спеціальність: Міжнародна торгівля

Вища Школа Суспільно-Природничих наук ім. Вінсента Поля, Люблін (WSSP):

Напрямок: Туризм та оздоровлення

Спеціальність:
Готельний бізнес та гастрономія
Обслуговування туристичного бізнесу

Вища Школа Менеджменту, м. Варшава (WSM):

Напрямки:
Адміністрація
Менеджмент
Міжнародні відносини

Основні вимоги до абітурієнтів:
наявність завершеної освіти відповідного рівня (диплом бакалавра чи магістра)
початковий рівень володіння польською мовою
наявніть діясного закордонного паспорту станом на 15.08.2010 року


За інформацією:
http://www.euroosvita.info/index.php?m=news&d=view&nid=107